پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

پوشش سقف سازه فضاکار ، یک سازه سه بعدی است که از اعضای خرپایی سبک و محکم تشکیل شده است. این اعضا فقط تحت تأثیر کشش و فشار قرار دارند و از اتصالات ساده و تکرارشونده به یکدیگر متصل می شوند. سازه های فضاکار می توانند دهانه های بزرگ را با تعداد کمی تکیه گاه پوشش دهند.

مزایا اصلی پوشش سقف سازه فضاکار عبارتند از:

 • سبکی وزن: سازه های فضاکار بسیار سبک تر از سایر سازه های سنتی مانند تیرها و ستون ها هستند. این امر باعث کاهش بار مرده سازه و کاهش هزینه های ساخت می شود.
 • مقاومت در برابر بارهای وارده: پوشش سقف سازه فضاکار به دلیل استفاده از اعضای خرپایی، در برابر بارهای وارده بسیار مقاوم هستند. این امر باعث افزایش ایمنی و دوام سازه می شود.
 • قابلیت انعطاف پذیری: سازه های فضاکار را می توان به اشکال مختلف طراحی و ساخته کرد. این امر باعث می شود که سازه ها با کاربری های مختلف سازگار باشند.

کاربردهای پوشش سقف سازه فضاکار بسیار متنوع است و شامل موارد زیر می شود:

 • ساختمان های مسکونی و تجاری
 • ساختمان های صنعتی و تولیدی
 • ساختمان های ورزشی و تفریحی
 • سازه های زیرساختی

سازه فضاکار یک سازه سه بعدی سبک و مقاوم است که از اعضای خرپایی تشکیل شده است. این سازه ها می توانند دهانه های بزرگ را با تعداد کمی تکیه گاه پوشش دهند و کاربردهای متنوعی دارند.

پوشش سقف سازه فضاکار بر اساس بیشترین حجم کاربرد:

1. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۵ سانتیمتری:

   - نوع پوشش: ساندویچ پانل

   - میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

   ضخامت فوم: ۵ سانتیمتر

   کاربرد: سازه های فضایی

    ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

2. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۶ سانتیمتری:

   نوع پوشش: ساندویچ پانل

   میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

   ضخامت فوم: ۶ سانتیمتر

   کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

3. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۴ سانتیمتری:

   نوع پوشش: ساندویچ پانل

   میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

   ضخامت فوم: ۴ سانتیمتر

   کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

4. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۶ سانتیمتری:

    نوع پوشش: ساندویچ پانل

    میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

    ضخامت فوم: ۶ سانتیمتر

    کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

5. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۱۰ سانتیمتری:

   نوع پوشش: ساندویچ پانل

   میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

    ضخامت فوم: ۱۰ سانتیمتر

   کاربرد: سازه های فضایی

    ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

6. پوشش ساندویچ پانل با فوم میانی پلی یورتان و دانسیته ۴۰ و ضخامت فوم ۱۵ سانتیمتری:

   نوع پوشش: ساندویچ پانل

    میانه: فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰

    ضخامت فوم: ۱۵ سانتیمتر

   کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، سبک و مقاوم

7. پوشش ورق گالوانیزه سینوسی رنگی یا ساده پوشش سقف سازه فضاکار با پشم شیشه و کارتن پلاست:

   نوع پوشش: ورق گالوانیزه سینوسی

   کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، عایق حرارتی با پشم شیشه و کارتن پلاست

8. پوشش ورق گالوانیزه سینوسی رنگی یا ساده سقف سازه فضایی با پشم شیشه و توری مرغی:

   -نوع پوشش: ورق گالوانیزه سینوسی

   -کاربرد: سازه های فضایی

    ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، عایق حرارتی با پشم شیشه و توری مرغی

9. پوشش ورق گالوانیزه شادولاین رنگی یا ساده سقف سازه فضایی با پشم شیشه و کارتن پلاست:

   نوع پوشش: ورق گالوانیزه شادولاین

    کاربرد: سازه های فضایی

   ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، عایق حرارتی با پشم شیشه و کارتن پلاست

10. پوشش ورق گالوانیزه شادولاین رنگی یا ساده سقف سازه فضایی با پشم شیشه و توری مرغی:

     نوع پوشش: ورق گالوانیزه شادولاین

    کاربرد: سازه های فضایی

    ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، عایق حرارتی با پشم شیشه و توری مرغی

11. پوشش ورق گالوانیزه سینوسی پوشش سقف سازه فضاکار:

    نوع پوشش: ورق گالوانیزه سینوسی

    کاربرد: سازه های فضایی

    ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، ساختار سینوسی

12. پوشش ورق گالوانیزه شادولاین سقف سازه فضاکار:

    نوع پوشش: ورق گالوانیزه شادولاین

    کاربرد: سازه های فضاکار

    ویژگی ها: مقاوم در برابر اثرات جوی، ساختار شادولاین

13. پوشش پلی کربنات شفاف سقف خرپای فضایی:

    نوع پوشش: پلی کربنات شفاف

     کاربرد: سقف خرپای فضایی

    ویژگی ها: شفافیت، سبک و مقاوم

14. پوشش کلزیپ یا وین زیپ سقف خرپای فضاکار:

    نوع پوشش: کلزیپ یا وین زیپ

     کاربرد: سقف خرپای فضاکار

    ویژگی ها: نصب آسان، مقاوم در برابر عوامل جوی

15. پوشش شیشه سقف اسپیس فریم:

    نوع پوشش: شیشه

    کاربرد: سقف اسپیس فریم

    ویژگی ها: زیبایی، شفافیت

16. پوشش جی آر سی سقف سیستم سه لایه:

     نوع پوشش: جی آر سی

     کاربرد: سقف سیستم سه لایه

    ویژگی ها: عایق حرارتی و صوتی، مقاوم

17. پوشش فایبر گلاس شفاف سقف سوله فضایی:

    نوع پوشش: فایبر گلاس شفاف

     کاربرد: سقف سوله فضایی

     ویژگی ها: شفافیت، مقاوم

18. پوشش فایبر گلاس مات پوشش سقف سازه فضاکار:

     نوع پوشش: فایبر گلاس مات

     کاربرد: سازه های فضایی

    -ویژگی ها: مات، مقاوم

19. پوشش پارچه ای مات پی وی سی PVC سقف سازه های فضاکار:

     نوع پوشش: پارچه ای مات PVC

     کاربرد: سازه های فضاکار

     ویژگی ها: مات، مقاوم

20. پوشش پارچه ای شفاف ای تی اف ایی ETFE سقف سازه فضایی:

     نوع پوشش: پارچه ای شفاف ETFE

     کاربرد: سازه های فضایی

     ویژگی ها: شفافیت، مقاوم

سقف های فضایی از لحاظ ساختار:

پوشش سقف سازه فضاکار از لحاظ ساختار به چندین نوع تقسیم می شوند. شبکه های دو لایه، شبکه های سه لایه، سازه های چلیکی، سازه های گنبدی، سازه های تاشو، سازه های بادشو، سازه های ماهواره ایی و پل های فضاکار از جمله این نوع سازه ها هستند.

از لحاظ مصالح نیز سقف های فضایی از سه نوع اصلی تشکیل شده اند. سقف های فضایی فولادی که از فولاد به دلیل سختی، جوش پذیری، و تنوع پروفیل ها استفاده می کنند. پوشش سقف آلومینیومی  به دلیل سبکی، مقاومت به خوردگی، و وزن کم مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین، سقف های فضایی چوبی که از چوب به عنوان ماده اصلی خود استفاده می کنند و در ساخت گنبدها و سالن های مدارس و ورزشی به کار می روند.

مزایا سازه های فضایی

 • پوشش سقف سازه فضاکار سازه هایی هستند که از شبکه ای از اعضای سازه ای تشکیل شده اند که در یک فضای سه بعدی به هم متصل می شوند.

 • این سازه ها دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سازه ها هستند که عبارتند از:

مزایا پوشش سقف سازه فضاکار

 • عدم محدودیت دهانه
 • عدم ضرورت نظم تکیه گاه ها
 • امکان نصب جرثقیل
 • تکنیک برتر سازه ای
 • وزن کم و ایمنی بالا
 • استفاده بهینه از مصالح
 • عدم انهدام ناگهانی
 • مقاومت بالا در حوادث غیرمترقبه

مزایا معماری

 • شکل منتظم و زیبا
 • انعطاف پذیری زیاد
 • عدم نیاز به سقف کاذب
 • امکان اتصال آویزهای متعدد
 • گسترش سازه با حداقل تغییر
 • سازه ای مناسب برای نورپردازی
 • صرفه جویی فضایی
 • ضریب ایمنی بالا

سایر مزایا

 • سرعت بالا در تولید و اجرای سازه
 • کنترل کیفیت بالا
 • امکان نصب هر نوع پوشش
 • صرفه جویی اقتصادی
 • سهولت در بسته بندی و حمل و نقل ارزان
 • امکان سند بلاست و رنگ آمیزی الکترواستاتیکی
 • برگشت پذیری سریع سرمایه

خلاصه مزایا پوشش سقف سازه فضاکار

 • سازه های فضایی سازه هایی هستند که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سازه ها هستند.
 • این مزایا شامل عدم محدودیت دهانه، عدم ضرورت نظم تکیه گاه ها، امکان نصب جرثقیل، وزن کم و ایمنی بالا، استفاده بهینه از مصالح، عدم انهدام ناگهانی، مقاومت بالا در حوادث غیرمترقبه، شکل منتظم و زیبا، انعطاف پذیری زیاد، عدم نیاز به سقف کاذب، امکان اتصال آویزهای متعدد، گسترش سازه با حداقل تغییر، سازه ای مناسب برای نورپردازی، صرفه جویی فضایی، ضریب ایمنی بالا، سرعت بالا در تولید و اجرای سازه، کنترل کیفیت بالا، امکان نصب هر نوع پوشش، صرفه جویی اقتصادی، سهولت در بسته بندی و حمل و نقل ارزان، امکان سند بلاست و رنگ آمیزی الکترواستاتیکی و برگشت پذیری سریع سرمایه می شود.

توضیح برخی از مزایا

 • عدم محدودیت دهانه: سازه های فضایی می توانند دهانه های بسیار بزرگ را پوشش دهند که این امر برای سازه هایی مانند سالن های ورزشی، سالن های اجتماعات، فرودگاه ها و غیره بسیار مفید است.
 • عدم ضرورت نظم تکیه گاه ها: سازه های فضایی نیازی به نظم خاصی در تکیه گاه ها ندارند که این امر باعث می شود بتوان آنها را در هر مکانی با هر شرایطی اجرا کرد.
 • امکان نصب جرثقیل: سازه های فضایی می توانند بارهای سنگین را تحمل کنند که این امر امکان نصب جرثقیل را در آنها فراهم می کند.
 • وزن کم و ایمنی بالا: سازه های فضایی بسیار سبک هستند که این امر باعث کاهش وزن سازه و افزایش ایمنی آن می شود.
 • استفاده بهینه از مصالح: سازه های فضایی از مصالح کمتری نسبت به سایر سازه ها استفاده می کنند که این امر باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.
 • عدم انهدام ناگهانی: سازه های فضایی دارای درجه نامعینی بالایی هستند که این امر باعث می شود در صورت خرابی بخشی از سازه، کل سازه فرو نریزد.
 • مقاومت بالا در حوادث غیرمترقبه: سازه های فضایی در برابر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، طوفان و آتش سوزی بسیار مقاوم هستند.
 • شکل منتظم و زیبا: سازه های فضایی دارای شکل منتظم و زیبایی هستند که باعث می شود سازه های ساخته شده با آنها از نظر معماری جذاب باشند.
 • انعطاف پذیری زیاد: سازه های فضایی می توانند در اشکال مختلف هندسی ساخته شوند که این امر امکان سازگاری آنها

زیپ پانل ، با تجربه حرفه ای در زمینه پوشش سقف سازه فضاکار، آماده به همکاری در پروژه های ساختمانی شماست. اطلاعات بیشتر را از  سایت زیپ پانل به نشانی www.zippanel.ir یا شماره های تماس شرکت به دست آورید.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت رستانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

آخرین مطالب

سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت رستانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد