سهام عدالت | سود سهام عدالت

خبر مهم برای مشمولان سهام عدالت | ارزش سهام عدالت افزایش یافت

با افزایش شاخص کل بورس امروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون۹۸۷ هزار تومان ۴۵۶ رسید.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:
 سهام عدالت نوعی یارانه است. هدف از سهام عدالت تامین عدالت اجتماعی است. سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم اجرا شد. سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت اخذ شده است. در ادامه مطلب تصمیمات گرفته شده در مورد سهام عدالت را می خوانید.
شرکت های بامروز سه شنبه (۱۱ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۳۱ هزار و ۱۰۲ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۱۱ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۴۳۰.۰۱۷ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۳۸۰.۵۸۷ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۱۳۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۴۵۱ هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس، ومعادن، وپارس،تاپیکو،پارسان، نوری،شپدیس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس،زاگرس،شراز، غصینو،فرابورس،دماوند و بمپنا فرابورس است.بعضی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
 
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  ۸۳۲ ۱۱۶۸
شگویا ۹۵۰ ۴۹
شاوان ۲۱۰۵ ۵
دانا ۹۰ ۴۵
بنیرو  ۲۳۹ ۳
رمپنا ۱۴۶۴ ۱۴۳
اخابر ۶۴۶ ۲۴۴
کگل ۱۱۷۰ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۰۶۷ ۸۰
فولاد ۱۱۱۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۲۶ ۴۸
فخوز ۴۰۲ ۱۱۶
ساراب ۱۶۸۵ ۹
ورنا ۴۵۴ ۳
حپترو ۴۰۶۷ ۱
کچاد ۱۳۷۴ ۲۳۷
وپست ۳۹۵ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۹
شپنا  ۶۴۵ ۴۱۶
شتران ۵۰۷ ۲۶۰۰
شبندر ۷۹۷ ۹۳۰
بسویچ ۱۶۲۵ ۹
وبملت ۲۷۲ ۳۰۵
وبصادر ۱۴۲ ۱۴۲۷
خاور ۱۸۶ ۴۲۰
وتجارت  ۱۳۶ ۱۸۲۲
 فایرا ۱۸۷۵ ۳۲
شراز ۱۵۹۹ ۴
جم ۴۱۷۸ ۴۲
فملی ۵۳۹ ۱۸۴۰
سدشت ۲۴۳۲ ۸
بفجر ۱۶۸۶ ۳۸
وتوصا ۷۱۵ ۱۲
 شبریز ۱۷۲۲ ۴۱
خساپا ۱۵۶ ۳۶
لکما ۶۷ ۲۲
بترانس ۱۷۷ ۳
 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۱ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۹۸۷هزار و ۴۵۶ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  ۸۳۲ ۲۲۹۲
شگویا ۹۵۰ ۴۷
شاوان ۲۱۰۵ ۴
دانا ۹۰ ۱۶
بنیرو  ۲۳۹ ۳
رمپنا ۱۴۶۴ ۱۳۷
اخابر ۶۴۶ ۲۳۹
کگل ۱۱۷۰ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۰۶۷ ۷۸
فولاد ۱۱۱۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۲۶ ۷۳
فخوز ۴۰۲ ۲۹۶
ساراب ۱۶۸۵ ۹
ورنا ۴۵۴ ۳
حپترو ۴۰۶۷ ۱
کچاد ۱۳۷۴ ۱۸۱
وپست ۳۹۵ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۷
شپنا  ۶۴۵ ۱۰۰۸
شتران ۵۰۷ ۲۰۹۰
شبندر ۷۹۷ ۹۱۲
بسویچ ۱۶۲۵ ۹
وبملت ۲۷۲ ۲۹۹
وبصادر ۱۴۲ ۱۴۰۰
خودرو ۱۷۹ ۴۷
وتجارت  ۱۳۶ ۱۷۸۸
 فایرا ۱۸۷۵ ۳۱
شراز ۱۵۹۹ ۴
جم ۴۱۷۸ ۴۱
فملی ۵۳۹ ۱۴۷۳
سدشت ۲۴۳۲ ۸
بفجر ۱۶۸۶ ۳۸
وتوصا ۷۱۵ ۱۲
 شبریز ۱۷۲۲ ۱۵
خساپا ۱۵۶ ۳۹
لکما ۶۷ ۲۲
بترانس ۱۷۷ ۳

امروز شنبه (۸ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۲۵۲ هزار و ۳۰۹ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۳۵۹ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۲۳.۴۹۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۷۹.۹۷۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۷۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۴۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شفن،فولاد، شپنا، کگل و شستا و بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس،زاگرس،شاوان، دماوند و فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

همچنین پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۸۹۹هزار و ۵۲۲ تومان رسید. 

 از آنجایی که از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام عدالت خود را طی سال‌های قبل دریافت نکرده بودند، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اواخر سال قبل طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

جزئیات بیشتر درباره سود سهام عدالت

سهام عدالت

آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده است، باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس WWW.SEJAM.IR یا در سایت سهام عدالت به نشانی WWW.SAHAMEDALAT.IR اقدام کنند تا سود سهام عدالت برای این دسته از مشمولان واریز شود.

بر این اساس تا اواسط خردادماه، دو مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شد، در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند.

در مرحله سوم که اوایل مردادماه صورت گرفت، مجموعا حدود ۱۷۷ هزار تراکنش بانکی انجام شد که از این تعداد حدود ۸۶ هزار مربوط به سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ و حدود ۹۱ هزار رکورد هم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت‌های سهام عدالت بود.

ارزش این پرداخت‌ها برای سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ میلیارد تومان بود.

یعنی در مرحله سوم مجموعا بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب بیش از ۹۱ هزار نفر مشمولان واریز شده است.

با این حساب با وجود فراخوان‌های پی در پی هنور حتی نیمی از مشمولانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده بودند هم برای انجام این اقدام و دریافت سود سهام عدالت خود اقدام نکرده‌اند.

 تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه ‌ نشان می‌دهد که در ادامه واریز سودهای سهام با استفاده از سامانه سجام که از ابتدای سال جاری پس از ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی ناشران بورسی و فرابورسی تسریع شده، در تیر ماه امسال ۳۹ ناشر حاضر در بازار سهام، سود سهامداران خود را از طریق این سامانه واریز کرده‌اند.

این گزارش می افزاید در اولین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ شرکت‌‎های «فرابورس، پتروشیمی بوعلی، ارتباطات سیار، برکت، بیمه البرز، سرمایه گذاری هامون صبا، پتروشیمی غدیر، توسعه مسیر برق گیلان، داده پردازی ایران، آهن و فولاد غدیر ایران، سرمایه‌گذاری ‌مسکن ‌الوند، تجارت ‌الکترونیک ‌پارسیان ‌کیش، سرمایه‌گذاری ‌بهمن، سرمایه‌گذاری‌ مسکن، بیمه ‌پاسارگاد، صنعتی بهپاک، بیمه پارسیان، پتروشیمی غدیر، لوله و ماشین‌ سازی‌ ایران، صنایع چوب خزر کاسپین، تامین سرمایه امین، سرمایه گذاری‌ مسکن شمال شرق، پتروشیمی پارس‌، سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان خلیج فارس، لیزینگ کارآفرین، سپید ماکیان، نورد قطعات‌ فولادی، سیمان فارس نو و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، همکاران سیستم، پتروشیمی خراسان، نفت پارس، بانک تجارت، پتروشیمی تندگویان، بانک ملت، پاکسان، فرآورده های تزریقی ایران، تامین سرمایه خلیج فارس» سود سهامداران خود را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده از طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند.

گفتنی است : شرکت‌هایی که در سال جاری تا به امروز اقدام به پرداخت سود از طریق سامانه سجام کرده‌اند شامل شرکت‌های «لیزینگ پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان کیش، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، سیمان شمال، صنایع کشاورزی و کود زنجان، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان، نئوپان ۲۲ بهمن، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه گذاری غدیر، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، پلیمر آریا ساسول، سیمان مازندران، سرمایه گذاری توسعه ملی، سیمان شرق، مجتمع سیمان غرب آسیا، عمران و توسعه شاهد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس، مدیریت انرژی امید تابان هور، قند نیشابور، سرمایه گذاری خوارزمی، گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان بانکها، سرمایه گذاری مسکن پردیس، تکادو، معدنی دماوند، خدمات انفورماتیک، بیمه اتکایی ایرانیان، پویا زرکان آقدره، پلی پروپیلن جم، سپیدار سیستم آسیا، سیمان سپاهان، گردشگری ایرانیان، سیمان آرتا اردبیل، خاک چینی ایران، فرز، به پرداخت‌ملت، گروه توسعه مهرآیندگان، سیمان کرمان و بیمه ما» هستند.

لازم به ذکر است، سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

 

آخرین مطالب

سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان