میزان شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد| لینک سامانه اعتراض

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، از اعلام کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی تا هفته آینده خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

احمد محمودزاده گفت: ملاک اصلی دریافت شهریه شاخص های آموزشی و پرورشی مدارس است و امسال ۳۵ امتیاز برای موضوعات کیفیت بخشی و اجرایی کردن سند تحول بنیادین در الگوی تعیین شهریه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی، الگوی شهریه از سال های گذشته تدوین شده است و به دنبال این هستیم هر مدرسه ای که فعالیت آموزشی و پرورشی خوب دارد شهریه بیشتری از خانواده ها بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: با همکاری مؤسسان جداول شهریه در استان ها تدوین و به مدارس تحویل داده شده است؛ همکاران ما در یک کارگروه مشخص با حضور مؤسسان این امر را بررسی خواهند کرد و هفته آینده کف و سقف شهریه مدارس اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی ادامه داد: از دانش آموزان و خانواده های آنان درخواست داریم بر فرایند شهریه نظارت کنند و اگر مدرسه ای برای فعالیت ویژه ای از آنان درخواست شهریه اضافه کرد، از جزئیات این موضوع مطلع شوند.

محمودزاده درباره نحوه نظارت بر شهریه مدارس نیز افزود: گروه نظارتی قوی را در همه کشور تشکیل دادیم تا بر این امر نظارت داشته باشند همچنین یک شورای نظارت نیز برای همه فرایندهای تعلیم و تربیت مدارس غیردولتی تشکیل خواهیم داد. سامانه mosharekatha.ir نیز برای ثبت اعتراض به موضوع شهریه فعال است تا نظرات را برای بررسی ثبت کند.

رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی درباره اینکه چرا برخی از مدارس غیردولتی که از سوی برخی از افراد راه اندازی شده دانش آموز عادی نمی پذیرند؟ گفت: بر اساس قانون، ۲۰ درصد ظرفیت هر مدرسه برای دانش آموزان همان منطقه است؛ پیگیر هستیم قوانین و مقررات مدنظر برای اینگونه مدارس رعایت شود.

وی همچنین درباره اینکه مدارس می توانند تا چند درصد اضافه بر شهریه مصوب برای فعالیت های فوق برنامه دریافت کنند؟ اظهار کرد: سقفی که برای این موضوع مصوب شده، ۳۵ درصدِ شهریه مصوب است که مدارس می توانند به عنوان فوق برنامه و مکمل از خانواده ها دریافت کنند. البته پیشنهاد ما ۵۰ درصد است که در حال حاضر بر اساس مصوبه قبلی این امر را پیش خواهیم برد.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر