ایران رتبه ۷۷ جهان در کیفیت جاده‌ها

کیفیت راه‌ها در کشورهای مختلف توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

کیفیت راه‌ها در کشورهای مختلف توسط مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود. در این ارزیابی به کیفیت جاده‌های کشورهای مختلف از یک (بدترین) تا هفت (بهترین) امتیاز داده می‌شود. در میان ۱۴۱ کشور مورد تحقیق، جاده‌های کشور سنگاپور با امتیاز ۶.۵ رتبه نخست جهانی را از نظر کیفیت به خود اختصاص داده است. در منطقه غرب آسیا، امارات رتبه اول منطقه و رتبه هشتم باکیفیت‌ترین جاده‌های جهان را دارد و ایران با رتبه ۷۷ جهان، عقب تر از همسایگان در حال توسعه خود است.

 

ارسال نظر