فاجعه وحشتناک برای دختران ایرانی | ماجرا چیست؟

شهروز سخنوری ملقب به الکس، متهمی است که به اتهام سرکردگی شبکه فساد به اعدام محکوم شده است، فردی که تا دهه ۹۰ مقیم آمریکا بود اما پس از آن ریپورت شد. «شهروز سخنوری» چطور بیش از ۸۰۰ زن و دختر ایرانی را برای بردگی جنسی به خارج از کشور برد؟

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر