طبرسی: اگر پیک ششم بیاید، به قدرت موج های قبلی نیست

عصر ایران/ رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: اگر پیک ششم بیاید، به قدرت و شدت پیک های قبلی نیست. دکتر طبرسی افزود: آمارها افزایش قابل توجهی نداشته است. بخاطر واکسیناسیون و اینکه تاکنون بسیاری از مردم گرفته اند، اگر پیک جدید کرونا هم بیاید به شدت قبلی ها نیست.

ارسال نظر