سهام عدالت | سود سهام عدالت

افزایش سود سهام عدالت امروز | ارزش سود سهام عدالت امروز چقدر است؟

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۲۶۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

سهام عدالت نوعی یارانه است. هدف از سهام عدالت تامین عدالت اجتماعی است. سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم اجرا شد. سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت اخذ شده است. در ادامه مطلب تصمیمات گرفته شده در مورد سهام عدالت را می خوانید. 

در پی رشد شاخص کل بازار بورس برای امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون۸۰۵هزار و۶۱۸ تومان رسید.

 امروز سه شنبه (۲۴ آبان ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون۲۳۴ هزار و ۷۴۱ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۲۲۸۱ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۴۱۰.۴۵۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۹۹.۸۱۹ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۲۶۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار خودرو،بفجر،وغدیر،فارس،وامید،پارس،فملی بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس شجم،زاگرس،فغدیر،شگویا،فزر،صبا،اتکای بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی

نام شرکت سهامی

فارس     ۷۰۱     ۱۱۶۸

شگویا     ۹۶۲     ۴۹

شاوان     ۲۰۸۵     ۵

دانا     ۲۲۲     ۴۵

بنیرو     ۲۶۰     ۳

رمپنا     ۱۴۱۳     ۱۴۳

اخابر     ۵۷۵     ۲۴۴

کگل     ۸۰۱     ۱۰۷

حکشتی‌     ۲۴۱۹     ۸۰

فولاد     ۵۰۴     ۲۵۲۰

فولاژ     ۷۶۸     ۴۸

فخوز     ۲۳۲     ۱۱۶

ساراب     ۱۸۰۶     ۹

ورنا     ۴۹۴     ۳

حپترو     ۲۹۸۹     ۱

کچاد     ۱۰۲۶     ۲۳۷

وپست     ۴۲۳     ۱۶

مارون     ۱۷۸۷۰     ۴۹

شپنا     ۷۱۸     ۴۱۶

شتران     ۳۷۱     ۲۶۰۰

شبندر     ۹۲۱     ۹۳۰

بسویچ     ۳۳۸     ۹

وبملت     ۲۸۱     ۳۰۵

وبصادر     ۱۳۹     ۱۴۲۷

خاور     ۲۱۲     ۴۲۰

وتجارت     ۱۴۱     ۱۸۲۲

فایرا     ۱۶۹۹     ۳۲

شراز     ۱۲۳۲     ۴

جم     ۳۲۵۶     ۴۲

فملی     ۶۱۱     ۱۸۴۰

سدشت     ۲۲۹۱     ۸

بفجر     ۱۷۱۹     ۳۸

وتوصا     ۷۰۹     ۱۲

شبریز     ۱۶۸۵     ۴۱

خساپا     ۱۸۸     ۳۶

لکما     ۶۷     ۲۲

بترانس     ۱۸۱     ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ آبان ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۰۵هزار و ۶۱۸ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

    تعداد سهم هر سهامدار

فارس     ۷۰۱     ۲۲۹۲

شگویا     ۹۶۲     ۴۷

شاوان     ۲۰۸۵     ۴

دانا     ۲۲۲     ۱۶

بنیرو     ۲۶۰     ۳

رمپنا     ۱۴۱۳     ۱۳۷

اخابر     ۵۷۵     ۲۳۹

کگل     ۸۰۱     ۱۰۴

حکشتی‌     ۲۴۱۹     ۷۸

فولاد     ۵۰۴     ۲۵۲۰

فولاژ     ۷۶۸     ۷۳

فخوز     ۲۳۲     ۲۹۶

ساراب     ۱۸۰۶     ۳

ورنا     ۴۹۴     ۳

حپترو     ۲۹۸۹     ۱

کچاد     ۱۰۲۶     ۱۸۱

وپست     ۴۲۳     ۱۶

مارون     ۱۷۸۷۰     ۴۷

شپنا     ۷۱۸     ۱۰۰۸

شتران     ۳۷۱     ۲۰۹۰

شبندر     ۹۲۱     ۹۱۲

بسویچ     ۳۳۸     ۹

وبملت     ۲۸۱     ۲۹۹

وبصادر     ۱۳۹     ۱۴۰۰

خودرو     ۲۱۸     ۴۷

وتجارت     ۱۴۱     ۱۷۸۸

فایرا     ۱۶۹۹     ۳۱

شراز     ۱۲۳۲     ۴

جم     ۳۲۵۶     ۴۱

فملی     ۶۱۱     ۱۴۷۳

سدشت     ۲۲۹۱     ۸

بفجر     ۱۷۱۹     ۳۸

وتوصا     ۷۰۹     ۱۲

شبریز     ۱۶۸۵     ۱۵

خساپا     ۱۸۸     ۳۹

لکما     ۶۷     ۲۲

بترانس     ۱۸۱     3

منبع: روز نو
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر