دعوا بر سر حقوق کارمندان و کارگران بالا گرفت

علیرغم تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

سازمان اداری و استخدامی کشور: هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است

اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی: هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تأکید قانون باید به‌صورت ماهانه انجام شود، با تأخیر شش‌ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۰ است

علیرغم تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد/ مهر


 

ارسال نظر