ارسال نظر

 
  • ناشناس
    0

    هر قدر هم اضافه بشه پابه پای تورم پیش نخواهد رفت و دریافتی معلمان زیر خط فقر خواهد بود
    از این گذشته آنقدر پروسه را کش می دهند تا به سال مالی بربخوریم . و سال ۱۴۰۱ دوباره حرکت از نو.