«درخواست ابطال حکم زاکانی، شهردار تهران»، در خبرگزاری فارس

خبرگزاری اصولگرای فارس درخواست ابطال حکم زاکانی در شهرداری را منتشر کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

خبرگزاری اصولگرای فارس در بخش «فارس من»، درخواست ابطال حکم زاکانی در شهرداری را منتشر کرده است؛ در متن این درخواست آمده است: مطابق آیین‌نامه احراز سمت شهردار، شهردار در شهرهای بالای یک میلیون نفر باید دارای 9 سال سابقه مدیریت ارشد اجرایی باشد و نیز باید رشته تحصیلی او مرتبط با مدیریت شهری باشد که در این مورد شهردار منتخب فاقد شرایط احراز این جایگاه است. از وزیر محترم کشور می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند و حکم صادره برای ایشان را باطل کند.

منبع: رکنا

 

ارسال نظر