به خون افتادن یک زن افغان بر اثر ضرب و شتم طالبان

نرگس سادات، یکی از زنان معترض کابل امروز از سوی عناصر طالبان مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفت. روز شنبه گروهی از زنان در کابل تجمعی برگزاری کردند. آن‌ها برای دسترسی به حقوق برابر و مشارکت سیاسی برای زنان افغان شعار دادند. این اعتراضات روز گذشته نیز با برخورد خشن عناصر طالبان همراه شد.

ارسال نظر