هشدار رئیس جمهور درباره انتصاب فامیلی و رانتی در دولت +فیلم

رئیس جمهور درباره انتصاب فامیلی و رانتی در دولت هشدار داد.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

رئیسی گفت: همکاران نسبت به مساله فساد و گلوگاه های بروز آن حساس باشند.

نسبت به انتخاب همکاران پاکدست و شایسته دقت شود.

در این دولت گزینش افراد غیرصالح و صرفا بر اساس رابطه پذیرفته نیست.

 

 

ارسال نظر