سکه امامی به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید

سکه امامی در معاملات امروز ۸۰ هزار تومان ارزان شد و به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار صبح امروز یکشنبه ۳۰ خرداد در بازار یک میلیون و ۱۴ هزار تومان بود. ارزش طلا ۱۸ عیار نسبت به آخرین معاملات روز قبل تغییری نداشت.

                                                  قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز

قیمت طلا ۱۸ عیار امروزقیمت طلا ۱۸ عیار شنبهقیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه
یک میلیون و ۱۴ هزار تومانیک میلیون و ۱۴ هزار تومانیک میلیون و ۶۶ هزار تومان

                                                             قیمت سکه امروز

سکه امامی در معاملات ابتدایی امروز ۸۰ هزار تومان ارزان و ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان فروخته شد. نیم سکه هم ۵۰ هزار تومان نسبت به روز قبل کاهش قیمت داشت.

                                                            قیمت انواع سکه در بازار امروز 

انواع سکهقیمت امروز قیمت شنبهقیمت پنجشنبه
سکه امامی۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
نیم سکهپنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانپنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومانپنج میلیون و ۸۳۰ هزار تومان
ربع سکهسه میلیون و ۶۵۰ هزار تومانسه میلیون و ۶۵۰ هزار تومانسه میلیون و ۷۲۰ هزار تومان


منبع: فرارو

ارسال نظر