پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

 

شرکت با مسئولیت محدود یکی از موارد بسیار رایج در بین بسیاری از شرکت ها می باشد که در کشور ما تشکیل می شوند. این شرکت عمدتا بین بین اعضای یک خانواده، فامیل و یا دوستان تشکیل می شود. بر اساس تعریف ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت های با مسئولیت محدود اینگونه تعریف می شوند: ” شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.”

ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت های با مسئولیت محدود، موضوعات تجاری می باشند و در واقع این شرکت ها نمی توانند فعالیت های دیگری غیر از امور تجاری داشته باشند. تفاوت شرکت های مسئولیت محدود با شرکت های سهامی در این می باشد، که شرکت های سهامی می توانند برای موضوعات و امور غیر تجاری نیز ثبت شوند و در واقع شرکت هایی شکلا تجاری می باشند.

به جز ویژگی که در بالا ذکر شد، شرکت با مسئولیت محدود، هم به شرکت های اشخاص و هم به شرکت های سرمایه نزدیک می باشد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

• ارائه کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).

• ارائه فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران

• تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ۲ برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران

• ارائه شرکت نامه ۲ برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

• ارائه اساسنامه ۲ جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

• ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره ۲ نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

• ارائه اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز

• تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا

• ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان

آخرین مطالب

سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان