حق بیمه | پرداخت حق بیمه

خبر مهم درباره حق بیمه ایام مرخصی زایمان

یکی از نگرانی‌های رایج زنان شاغل که باردارند یا قصد فرزندآوری دارند، مربوط به پرداخت حق بیمه ایام مرخصی زایمان است.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

اول کار بگوییم که مسئولیت  پرداخت حق بیمه ایام زایمان با سازمان تامین اجتماعی است. بر این اساس بیمه‌شدگان زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر می‌توانند در صورت عدم اشتغال بکار از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان بهره‌مند شوند.

 کمک‌هزینه بارداری در صورتی به بیمه‌شدگان زن پرداخت می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:

- ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

- در مدت استراحت مشغول کار نبوده و مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

- در تاریخ اعلام بیماری، مشغول کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشند

- در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد

روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری به این شکل است که میزان کمک‌هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده نیز به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه‌شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه‌شده در این مدت تقسیم می‌شود.

اما مدت مرخصی استراحت زایمان چقدر است؟ کمک‌هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۹ ماه است که ۳ ماه آن باید بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۲۶ شهریور امسال به شماره ۱۹۷۲۶ مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو نیز ۹ ماه و برای زایمان‌های سه قلو یا بیشتر یک سال خواهد بود.

چنانچه بیمه‌شده زن در طول دوره بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظرپزشک معالج و تایید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

 سوال بعدی این است که برای دریافت کمک‌هزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری چه مدارکی لازم است؟

مدارک لازم برای این کار عبارتند از دفترچه درمانی، گواهی پزشک معالج و تاییدیه مراجع پزشکی ذیربط.

یکی از نکات مهم این است که مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزء سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان زن محسوب می‌شود.

چنانچه بیمه‌شده زن شاغل، به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان بدلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ۹ ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

 

ارسال نظر

 

پربازدیدترین